SOKO Donau/SOKO Wien – Folge 093: Die letzte Fahrt

SOKO Donau/SOKO Wien – Folge 095: Staub zu Staub

SOKO Donau/SOKO Wien – Folge 098: Im freien Fall

SOKO Donau/SOKO Wien – Folge 099: Zimmer 312

SOKO Donau/SOKO Wien – Folge 104: Der Irrläufer

SOKO Donau/SOKO Wien – Folge 106: A schene Leich